Dotacje unijne

Family Dental Care

Family Dental Care Centrum Stomatologii i Ortodoncji realizuje projekt pt: ,,Zakup wyposażenia i sprzętu w oparciu o nowoczesne technologie dla firmy Family Dental Care - Centrum Stomatologii i Ortodoncji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
W ramach realizowanego projektu planowany jest zakup sprzętu diagnostycznego, urządzeń i narzędzi do specjalistycznego leczenia stomatologicznego.

Strona opublikowana dnia 2018.26.04

Strona opublikowana dnia 2018.26.04