Leczenie kanałowe

FAMILY DENTAL CARE

Leczenie endodontyczne pod mikroskopem

Endodoncja to dziedzina stomatologii zajmująca się diagnostyką, zapobieganiem oraz leczeniem chorób tkanek leżących wewnątrz zęba a także tkanek okołowierzchołkowych czyli otaczających wierzchołek korzenia zęba.Specjalistyczne leczenie endodontyczne odbywa się pod mikroskopem, co gwarantuje wysoką precyzję zabiegu. Dynamiczny rozwój mikroskopii stomatologicznej, wykorzystywany przede wszystkim w leczeniu kanałowym, umożliwia wyleczenie zębów, które jeszcze do niedawna skazane były na usunięcie.Skuteczność leczenia kanałowego jest bardzo wysoka. Leczenie to jest zdecydowanie tańsze, mniej inwazyjne niż usunięcie uszkodzonego zęba i zastąpienie go mostem protetycznym lub implantem. Dlatego w obliczu dylematu, czy usunąć ząb, czy lepiej wyleczyć go kanałowo, warto podjąć wyzwanie i skorzystać z ostatniej i często jedynej szansy na uratowanie zęba i zdecydować się na leczenie kanałowe. Pamiętajmy, że ekstrakcja zęba jest krokiem nieodwracalnym, powodującym konieczność uzupełnienia braku zębowego w przyszłości.

Przebieg leczenia

Przebieg leczenia

Po zabezpieczeniu pacjenta koferdamem (płat gumy oddzielający leczony ząb od jamy ustnej) i znieczuleniu, mikroskop zostaje umieszczony nad głową pacjenta. W trakcie leczenia kanałowego lekarz endodonta usuwa z komory i kanałów korzeniowych zęba chorą miazgę. Następnie mechanicznie poszerza i odkaża kanały korzeniowe, aby na końcu zabiegu szczelnie wypełnić je ciekłą gutaperką. Dokładny pomiar długości kanałów jest określany poprzez zastosowanie endometru Morita. Kolejne etapy leczenia są monitorowane za pomocą radiowizjografii cyfrowej (minimalna dawka promieniowania).
Po prawidłowo przeprowadzonym leczeniu endodontycznym, ząb zostaje odbudowany na wkładach z włókna szklanego. Następnie może być wykorzystany np. jako filar przy leczeniu protetycznym.

Ponowne leczenie kanałowe

Ponowne leczenie kanałowe

Rewizję leczenia endodontycznego, czyli ponowne leczenie kanałowe przeprowadza się w sytuacji:

  • występowania dolegliwości bólowych ze strony zęba leczonego kanałowo,
  • widocznego na zdjęciu rentgenowskim nieprawidłowego wypełnienia kanałów korzeniowych, gdy ząb jest przeznaczony do leczenia protetycznego (korony protetyczne, wkłady koronowo-korzeniowe, mosty),
  • występowania widocznych na zdjęciu rentgenowskim zmian w kości, które nie wygoiły się po leczeniu kanałowym.

Powtórne leczenie endodontyczne jest trudniejsze i bardziej skomplikowane niż leczenie pierwotne. Wiąże się z koniecznością usunięcia materiału wypełniającego kanały, odnalezieniem pominiętego kanału czy zlokalizowaniem i usunięciem fragmentu złamanego narzędzia kanałowego (co często jest przyczyną rewizji). W takich przypadkach nieocenione jest zastosowanie mikroskopu endodontycznego oraz ultradźwięków, dzięki którym wiele zębów, które dotychczas musiałyby być usunięte, można obecnie uratować.